Mít (1 kg)

30.000

Mít Thái ngon, vườn nhà trồng sạch, ngon, chất lượng. Bán nguyên trái từ 8-15 kg.

Danh mục: